ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική απορρήτου

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.dimouhome.gr σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.dimouhome.gr και συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε πληροφορίες που μας παρέχετε μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο και σύμφωνα με τον νόμο και τον ευρωπαϊκό κανονισμό gdpr. Το παρόν κείμενο περιγράφει πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή αυτά που εσείς μας παρέχετε.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή και με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας, σας  παρακαλούμε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dimou-home.gr

Γενικά

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών των πελατών της, Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.dimouhome.gr δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω στοιχεία:

Απαιτούμενα στοιχεία:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.dimouhome συλλέγει μόνον τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς μας επισκέπτες, έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τα εκάστοτε αιτήματά σας, να μπορούμε να σας παρέχουμε ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, με αποστολή ενημερωτικού υλικού (επιστολές, newsletter, στο διαδίκτυο κ.λπ.) και για να σας εξυπηρετούμε κατά τον βέλτιστο τρόπο. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

Ειδικότερα:

Συλλογή και σκοποί χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε, για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με e-mail ή αν εγγραφείτε ως πελάτες των προϊόντων και υπηρεσιών της ή/και ως χρήστες του www.dimouhome.gr.

Σε περιπτωση εγγραφής σας στο Κατάστημά είναι αναγκαίο να μας χορηγήσετε τα αναγκαία αληθινά προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταχύτερη και πληρέστερη διεκπεράιωση της παραγγελίας σας

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679)

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί (α) η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω του ιστοτόπου, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους π.χ. online παραγγελίες, και η συνακόλουθη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο εκτέλεσης, παράδοσης και τιμολόγησης παραγγελιών υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Για πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας πατήστε εδώ.

Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό,

Για τους χρήστες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι και έχουν χρησιμοποιήσει το website μας ώς επισκέπτες για να ολοκληρώσουν κάποια παραγγελία, τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούνε να ανωνυμοποιηθούν και πάλι χρησιμοποιώντας την φόρμα εδώ. Τα δεδομένα που κρατάμε στους χρήστες ως επισκέπτες είναι τα προϊόντα που έχουν αγοράσει καθώς και τα προσωπικά τους στοιχεία όπως Όνομα, Διεύθυνση, Email και τηλέφωνο επικοινωνίας τα οποία είναι απαραίτητα στην διεκπεραίωση της παραγγελίας τους και όσα κατά περίπτωση απαιτούνται  για την έκδοση τιμολογίου.

Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση των δεδομένων σας καθώς και προγράμματα ασφαλείας για την προστασία τους από τρίτους.

 Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Δικαιώματα

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.dimouhome.gr, τους αποδέκτες τους, τον σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@sakkoulas.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε μέσω του www.dimouhome.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν, αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Έχετε διαρκώς τα παρακάτω δικαιώματα :

  • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας.
  • Δικαίωμα συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας,
  • Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
  • Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας, η οποία μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.
  • Δικαίωμα για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας. υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.dimouhome.gr .ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη αδιαμφισβήτητη συναίνεσή σας. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η dimouhome διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση εφόσον λαμβάνει χώρα τροποποίηση των όρων της πολιτικής απορρήτου αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης  ενώ μπορείτε να αναζητήσετε και τις προηγούμενες εκδόσεις εφόσον έχετε προς τούτο δικαιολογημένο ενδιαφέρον.

Μπορείτε να δείτε τον Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) εδώ ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679)

Τα Στοιχεία Επικοινωνίας μας είναι

Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 69

Τηλέφωνο2385025044

Υπέυθυνος Καταστήματος: Δήμου Αντώνιος

email: info@dimouhome.gr