ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πολιτική επιστροφών προϊόντων – δικαίωμα υπαναχώρησης
Το κατάστημα dimouhome.gr ακολουθεί πολιτική επιστροφών , σύμφωνα πάντα με την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και τους όρους των εταιρειών/κατασκευαστών των προϊόντων που εμπορευόμαστε. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :
Όροι επιστροφής
1. Επιστροφές προϊόντων μπορούν να γίνουν δεκτές μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον καταναλωτή ή τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν, που αποδεικνύεται αποκλειστικά από έγγραφο του μεταφορέα, και εφόσον το προϊόν έχει αγοραστεί αποκλειστικά από dimouhome.gr. Σε περίπτωση αγοράς περισσοτέρων αγαθών με μία παραγγελία που δεν παραδίδονται ταυτόχρονα ή προϊόντων σε παρτίδες, η προθεσμία εκκινεί από την παραλαβή του τελευταίου προϊόντος ή παρτίδας Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει:
α. Να μην έχει πλυθεί, β. Να μην έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο πέρα από τον αναγκαίο για την δοκιμή της λειτουργίας του, γ. Να έχει όλα τα ταμπελάκια του και έγγραφα που το συνοδεύουν, δ. να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του και ε. Να μην έχει προκληθεί ζημία οφειλόμενη σε κακή χρήση από τον καταναλωτή (πτώση, βραχυκύκλωμα κτλ)
2. Το ελαττωματικό προϊόν αντικαθίσταται μόνο με το ίδιο προϊόν, εφόσον είναι διαθέσιμο την στιγμή της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.
3. Εξαιρούνται από την δυνατότητα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων ή αντικατάστασης οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αγαθά κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων,
β) Σφραγισμένα αγαθά, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,
γ) Αγαθά τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,
δ) Αγαθά τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

Διαδικασία επιστροφής
Α. Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε την αντικατάσταση του προϊόντος λόγω ελαττώματος ή λόγω λάθους στην παραγγελία σας (αν για παράδειγμα παραλάβατε άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε) για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του είδους και εφόσον πληρούνται οι όροι που προαναφέρθηκαν: 

1. Επικοινωνείτε μαζί μας για να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες της επιστροφής. 

2. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος είναι απαραίτητο να μας περιγράψετε το πρόβλημα και εάν είναι δυνατόν να μας αποστείλετε φωτογραφία του είδους στο info@dimouhome. Ως προς την ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων των προϊόντων τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 534 επ ΑΚ 

3. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2385025044,  

4. Συσκευάζετε το προϊόν ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή. 

5. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα ή έχει γίνει λάθος στην παραγγελία σας, αποστέλλετε το δέμα βάσει του τρόπου που παραλάβατε και χρέωση παραλήπτη. Μπορείτε να επιλέξετε άλλον μεταφορέα εφόσον στην περίπτωση αυτήν επιβαρύνεστε το κόστος αποστολής. Η διεύθυνση παράδοσης είναι: Μεγάλου Αλεξάνδρου 69-Τμήμα Επιστροφών, ΤΚ 53100 Φλώρινα.
6. Σας αποστέλλουμε το προϊόν αναλαμβάνοντας εμείς το κόστος αποστολής κατά την δική μας κρίση ανάλογα και τον όγκο του προϊόντος.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, σας επιστρέφουμε την αξία αγοράς με την ίδια διαδικασία που κατωτέρω περιγράφεται.

Β. Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε ένα προϊόν επειδή αλλάξατε γνώμη, και εφόσον πληρούνται οι όροι που προαναφέρθηκαν, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε μεταφορική εταιρεία επιθυμείτε, δεδομένου ότι τα έξοδα μεταφοράς σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνουν τον πελάτη και όχι το dimouhome.gr. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα ακόλουθα βήματα: 1. Επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ 2385025044 για να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες της επιστροφής. 2. Κατεβάζετε εδώ το Έντυπο Επιστροφής, το συμπληρώνετε και μας το στέλνετε με mail στο info@dimouhome.gr Μας δηλώνετε ανέκκλητα αν επιθυμείτε την επιστροφή των χρημάτων που καταβάλατε ή την αποστολή άλλου προϊόντος από τον ηλεκτρονικό κατάλογο του καταστήματός μας αποκλειστικά, ίδιας ή υψηλότερης αξίας (οπότε καταβάλετε την διαφορά). Αποκλείεται η αποστολή προϊόντος μικρότερης αξίας και η μερική επιστροφή χρημάτων (?) . Το δικαίωμα αναιτιολόγητης (υπο Β. περίπτωση ) αντικατάστασης του προϊόντος μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά 3. Συσκευάζετε το προϊόν ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή. 4. Αποστέλλετε το δέμα με τρόπο της δικής Σας επιλογής καθώς αναλαμβάνετε, σύμφωνα με τον νόμο, επιβαρύνεστε τα σχετικά έξοδα.
5. Σας επιστρέφουμε την αξία του προϊόντος εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύετε ή μέσα στην ίδια προθεσμία (εφόσον υποβάλατε σχετικό αίτημα) Σας αποστέλλουμε το διαφορετικό προϊόν που ζητήσατε εφόσον (κατά περίπτωση) έχετε καταβάλει τυχόν υπέρτερη διαφορά τιμής. Η αποστολή του προϊόντος γίνεται με τον τρόπο επιλογής του προμηθευτή και ενημερώνεστε σχετικά με την ολοκλήρωση της παραγγελίας